Obserwacje

MŁODZI LUDZIE W BIBLII

Kiedyś chrześcijaństwo kojarzyło mi się z religią ludzi starszych. Może dlatego, że rzeczywiście głównie takich spotykałem na niedzielnych mszach. Ale to spowodowało, że myślałem sobie, że wszyscy biblijni bohaterzy musieli mieć długie brody i siwe włosy. Spotykane wszędzie chrześcijańskie obrazy czy witraży nie pomagały mi w zmienianiu zdania. Myślałem tak dopóki nie zacząłem tej Biblii czytać i nie odkryłem, że naprawdę wielu biblijnych bohaterów było.. młodymi ludźmi!

Maria

Maria, matka Jezusa, kiedy objawił jej się anioł i zapowiedział, że urodzi Mesjasza, była prawdopodobnie nastolatką. Dzisiaj patrzymy na nią jak na niezwykłą świętą, wzór poddania Bogu, ale w tamtym momencie była młodą i przestraszoną, izraelską dziewczyną, która powiedziała Bogu: tak!

Dawid

Król Dawid, zanim został królem, był pasterzem i opiekował się owcami. Już jako młody człowiek uwielbiał Boga pisząc i śpiewając Mu psalmy, a gdy przybył do obozu wojska Izraela i odkrył, że nie ma nikogo, kto byłby gotowy pokonać Goliata, Filistyna, podjął decyzję, że stanie przeciwko niemu. Pomimo tego, że usłyszał od króla: „ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości” (1Sm 17,33) – pokonał przeciwnika, co doprowadziło do zwycięstwa Izraela.

Daniel

Daniel został porwany ze swojego kraju przez króla babilońskiego Nabuchodonozora jako jeden z „młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu” (Dn 1,4). Pomimo tego, że znalazł się w obcym miejscu, gdzie czczeni byli inni bogowie, to Daniel nie dał się złamać i był cały czas wierny swojemu Bogu, który dał mu „wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość” (Dn 1,17), tak że król nie mógł znaleźć nikogo równego Danielowi i jego towarzyszom.

Chananiasz, Miszael i Azariasz

A razem z Danielem porwani zostali Chananiasz, Miszael i Azariasz (których Nabuchodonozor zmienił imiona na Szadrak, Meszak i Abed-Nego). Kiedy Nabuchodonozor wznosił złoty posąg i kazał wszystkim pokłonić się mu, to właśnie ci trzej młodzieńczy, chociaż wiedzieli, że grozi im wrzucenie do ognistego pieca, nie pokłonili się. Historia skończyła się cudowną Boża interwencją i nawróceniem Nabuchodonozora. Historia ta jest opisana w trzecim rozdziale księgi Daniela.

Jozue

Jozue był kompanem Mojżesza i kiedy przejął po nim przywództwo nad ludem Izraela (Joz 1) był już starszy, jednak już jako młodzieniec przebywał w Bożej Obecności (Wj 33,1) a wysłany przez Mojżesza jako jeden z dwunastu zwiadowców do ziemi obiecanej przez Boga, tylko on i Kaleb odznaczyli się zaufaniem Bogu (Lb 13) i wzywali Izraela do wiary i do pójścia za Bożym Słowem.

…i inni 😉

Samuel od najmłodszych lat uczył się słuchać Boga (1Sm 3), Jeremiasz w młodym wieku został powołany na proroka, chociaż próbował się wykręcić mówiąc: „przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!” (Jr 1), Gedeon, „ostatni w domu swojego ojca”, został wodzem armii, która zwyciężyła Madianitów (Sdz 6), Tymoteusz zarządzał wspólnotą chrześcijan (1Tm 4,12), Jozjasz, król Judy, który doprowadził do reformy religijnej i powrotu swojego kraju do Boga, miał zaledwie osiem lat, kiedy objął rządy (2Krl 22).

No i trudno w tej wyliczance nie wspomnieć o apostołach, którzy też przecież byli młodymi ludźmi. A skoro to właśnie byli ludzie, z którymi wcielony Bóg spędzał na ziemi najwięcej czasu, to pokazuje, że młodzi ludzie są ważni dla Boga!

 

Maciek – od 2011 roku ukochany synek Boga, zafascynowany Bożą miłością i dobrocią. Jego największą przyjemnością (oprócz przebywania w obecności Niebiańskiego Taty) jest widzieć młodych ludzi, którzy poznają Jezusa i oddają Mu swoje życie. Wytrwale studiuje informatykę na Politechnice Warszawskiej. Twierdzi, że życie samo w sobie jest zbyt poważne, żeby oglądać poważne filmy. Od 2014 wspiera nas w prowadzeniu Abba Youth.